M A R C I N   R E J M E N T - F O T O G R A F I A   P R Z Y R O D N I C Z A
START
Stronę poświęcam naszej planecie - Ziemi, chcąc w ten sposób włożyć choćby najmniejszy wkład w wielkie dzieło jej ochrony i odnowy. Ponadto pracą swą, pragnę złożyć hołd wszystkim ludziom przede mną, którzy dzieło to rozpoczęli i kontynuowali przez wieki, abym teraz mógł cieszyć się i zachwycać miejscem niezwykłych krajobrazów, roślin i zwierząt.
Rejment Marcin

LOSOWY TEKST

Szczęście w braku szczęścia
O tym jak ważne jest szczęscie w fotografii przyrodniczej przekonał się już niejeden. "Szczęście w braku szczęścia" - to krótki i luźny tekst opisujący jedną z przygód, które przeżyłem w mojej fotograficznej pogoni za przyrodą. Bohaterem opowiadania jest przepięknie ubarwiony kogut bażanta. Choć sam planowałem zupełnie inaczej, los zdecydował za mnie - na szczęście dla mnie. W efekcie szczęścia w tym braku szczęscia powstały zdjęcia, a wśród nich to jedno jedyne - najwartościowsze, którego prawdopodobnie już nigdy nie powtórzę. Czytaj...

© M A R C I N   R E J M E N T   2 0 1 7